Základní škola
Nová Cerekev

O škole

Popis školy

Naše základní škola patří mezi školy plně organizované, výuka probíhá na prvním a druhém stupni od 1. do 9. třídy. Patříme mezi menší školy, ale podle rčení "málo znamená někdy více", se snažíme tuto skutečnost využít v náš prospěch. Práce v menším třídním kolektivu dává víc možností pro individuální přístup k jednotlivým žákům a je tak možné zohlednit jejich odlišné vzdělávací potřeby. Kromě běžných kmenových tříd máme moderně vybavené odborné učebny pro výuku cizích jazyků, informačních technologií a nově se nám podařilo otevřít učebnu chemie a přírodovědných předmětů. V souladu s naším školním vzdělávacím programem s názvem Škola pro život se snažíme co nejlépe připravit naše žáky na dobré uplatnění se v dalším životě.     

EDOOKIT

Vážení rodiče, se začátkem 2. pololetí školního roku 2022/2023 jsme uvedli do provozu nový školní informační systém EDOOKIT. Prostřednictvím tohoto portálu získáte veškeré informace týkající se školní docházky svých dětí - přehled školních akcí, rozvrhy, informace o prospěchu a chování, přehled absence (s možností omlouvání), domácí úkoly, studijní materiály, možnost komunikace s vyučujícími, objednávání a odhlašování obědů aj. Součástí tohoto systému je mimo jiné i elektronická žákovská knížka, která nahrazuje klasickou papírovou žákovskou knížku.

Přihlásit se můžete zde:

 

Návod pro rodiče a žáky v pdf formátu najdete zde

Organizace školního roku

Konzultace pro rodiče i žáky možno domluvit osobně, telefonicky nebo emailem. Žáci i rodiče mají právo a možnost si domluvit osobní konzultaci s každým pedagogickým pracovníkem školy. 

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Zápis se koná v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. dubna do 30. dubna. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem.

Zájmové kroužky

Pěvecký sbor

Kroužek vyšívání

Kroužek angličtiny

Sportovní hry

Družina

O družině

Ve školní družině mohou trávit svůj volný čas žáci první až páté třídy v době před začátkem vyučování, o volných hodinách i po vyučování. Čeká tu na ně spousta her, stavebnic, ale i tvoření z různých materiálů. Hodně času trávíme také na hřišti, v tělocvičně nebo v přírodě. Pro své žáky pořádáme také různé víkendové akce, výlety do kina či divadla nebo spaní ve škole. Naše nabídka využití volného času je opravdu pestrá a pobyt v družině stojí opravdu za to. 

Výrobky žáků školní družiny najdete v galerii základní školy.

Na klouzačce.

Venkovní výzdoba školní družiny.

Bobování.

Tak jsme se dočkali. První větší sněhová nadílka je tady. Děti nám trošku vymrzly, ale na jejich náladě to rozhodně nebylo znát.

Pečení perníčků.

Pečení perníčků děti vždy zaujme. Letos jsme pekli čerty, anděly a Mikuláše. Přes počáteční nesnáze byl výsledek velmi pěkný. Posuďte, jak se dětem povedli.

Druhá návštěva knihovny.

Uskutečnili jsme druhou návštěvu knihovny v Pelhřimově. Tentokrát byl program připraven pro větší děti na téma VESMÍR. Děti byly vybrány do speciálního týmu, který byl jako první v historii vyslán na Mars. Cesta byla náročná a projevila se fyzická i psychická odolnost účastníků.

Spaní a výlet.

Letošní přespání ve škole jsme spojili s výletem do hopsária v Českých Budějovicích, návštěvou zámku Hluboká a ZOO Obora v Hluboké nad Vltavou. Spaní bylo zahájeno v pátek 10. 11. v pozdním odpoledni. Děti se ubytovaly, povečeřely a plnily různé tematicky zaměřené úkoly. Zvládly i noční výpravu za školními duchy. Velmi jsme ocenily, že tuto zkoušku podstoupily všichni!!  Ráno bylo trochu hektické, ale vše proběhlo dobře. V hopsáriu se děti skutečně vyřádily. Prohlídka ZOO byla trochu poznamenaná slabým deštěm. Na zámek děti dorazily už celkem unavené. Pookřály v prodejně suvenýrů, kde měli z naší návštěvy určitě radost. Prohlídka zámku byla naším posledním zastavením. Cestou domů bylo v autobusu téměř ticho – většina dětí usnula!!!

První návštěva pelhřimovské knihovny.

První návštěva pelhřimovské knihovny v tomto školním roce se uskutečnila 25. 10. Zúčastnili se především žáci první třídy. Program byl připraven na téma PODZIM. Děti formou různých her a zadaných úkolů prokázaly své znalosti a dovednosti. Svou pozornost využili účastníci po poslechu písniček a krátkých pohádek. Odpovídali na otázky, které se týkaly obsahu uvedených ukázek. Za své odpovědi sklidily děti velký obdiv.

Pěší výlet. 

V rámci pěšího výletu musely děti zdolat nejeden úkol. Zdolávaly část cesty „ bláznivou chůzí“, která se nesměla u nikoho z nich opakovat. V dalším úseku se vydaly na noční lov cizokrajných zvířat, která si musely zapamatovat. Dalším úkolem bylo krmení mláďat vzácných druhů dravých ptáků. Hned vzápětí je čekal přechod přes krokodýlí řeku. Abychom zjistili, kde se nacházíme, čekala je náročná stavba rozhledny. Během celé cesty odpovídali účastníci na naše dotazy. Významným okamžikem bylo nalezení mapy. Společnými silami se nám podařilo rozluštit ukryté poselství, které vedlo k odhalení zásob zdejších obrů. Jelikož jsme se nechovali úplně tiše, podařilo se nám obry probudit.  Zpáteční cesta proto probíhala ve zrychleném režimu.

Ohýnek. 

Na začátku října jsme podnikli výpravu za pokladem. Účastníci museli splnit řadu úkolů, aby se mohli podílet na hledání pokladu. Abychom měli dost sil, opekli jsme si špekáčky na ohni.

Návštěva pelhřimovské knihovny.

Chceš vědět, jak se žilo na hradech, zámcích, v podhradí a v podzámčí? Jak žila šlechta, sloužící i obyčejní lidé? Existují hradní a zámecká strašidla? Odpovědi nalezneš na poutavé přednášce v pelhřimovské knihovně.

Peklo Čertovina, Muzeum loutek.

Blíží se čas, kdy se objevují pekelníci i v našich končinách. Aby se děti přesvědčily, že není každý čert tak zlý a v pekle může být i legrace, vyjeli jsme si do pravé pekelné Čertoviny. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Cestou domů jsme navštívili v Chrudimi Muzeum loutek. Děti poznávaly loutky, které viděly při návštěvách různých loutkových představení. Seznámily se i loutkami z jiných zemí a na interaktivní tabuli je viděly v akci.

Čertovský desetiboj.

Výlet do pekla a za loutkami jsme spojili se spaním ve škole. Někteří jedinci nápor nevydrželi a spaní vzdali. Převážná většina účastníků prokázala odvahu a zúčastnila se ČERTÍHO DESETIBOJE. Plnili opravdu náročné úkoly např. hledání díry do pekla, běhání s kopytem, proměnu v lidskou bytost, odnášení hříšníků do pekla, krmení obra, plnění přání, kování řetězů apod. Výkony byly náležitě oceněny.

Na hřišti.

První sníh.

Vánoční pečení.

Výroba dárků pro důchodce.

Mirakulum.

V květnu jsme uskutečnili výlet do zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Park nás upoutal svou rozlohou a velkou rozmanitostí atrakcí. Děti si stihly vyzkoušet téměř vše. Mnohé překonaly svůj strach a vyzkoušely i atrakce, kterých se obávaly. Čas nám nedovolil vyzkoušet přírodní bludiště. I bez této atrakce jsme se obávaly, zda přivezeme všechny děti zpět.

Čmuchalové.

Naše poslední návštěva pelhřimovské knihovny dětem ukázala, jak jsou všímavé a pozorné. Zahrály si na detektivy a snažily se vypátrat podivné individuum. Pak vyzkoušely svůj postřeh na obrázku, který si měly prohlédnout, zapamatovat a pak odpovídat na otázky. Závěrem si vyzkoušely snímání otisků prstů a jejich porovnávání. Bylo to velmi zajímavé!!!!!!

Hasiči.

V květnu jsme využili příležitosti navštívit centrální požární stanici v Pelhřimově. Po stanici nás provedl profesionální hasič, který dětem ukázal jakou výstroj a techniku používají při své práci. Děti si mohly některé části výbavy vyzkoušet, prohlédnout hasičská auta, jeřáby, traktory a jiná zásahová vozidla. Dozvěděly se více o práci profesionálních hasičů při požárech, dopravních nehodách, přírodních kalamitách, práci ve výškách a při práci s chemickými látkami.

Pravěk.

Život pravěkých lidí nebyl vůbec jednoduchý. Čím se živili, jak lovili zvěř, jak získali oheň, jak se ho naučili využívat a mnoho dalších odpovědí jsme nalezli při přednášce o pravěku. Na vlastní kůži si děti vyzkoušely lov mamuta a stopování zvěře.

Víkendovka.

Znáte Asterixe, Obelixe a ostatní obyvatele galské vesnice? My jsme si jejich dobrodružství prožili na vlastní kůži. Naše vesnice ležela na území zvaném CHALUPIX v krásném a klidném prostředí. Skupiny vesničanů plnily různé úkoly, aby zvítězily nad římskými legiemi. Stavěli jsme palác pro Kleopatru (byla hrozně vybíravá), uvili věnce pro Caesara. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo nalézt všechny ingredience pro Panoramixu, aby mohla uvařit kouzelný lektvar. Osadníci si však poradili i bez něj. Téměř všichni se v noci odvážili jít hledat kouzelné zlaté kapradí. V neposlední řadě skvěle reprezentovali svou vesnici při olympijských hrách. AVE MY…..

Dokumenty

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit