Základní škola
Nová Cerekev

O škole

Popis školy

Naše základní škola patří mezi školy plně organizované, výuka probíhá na prvním a druhém stupni od 1. do 9. třídy. Patříme mezi menší školy, ale podle rčení "málo znamená někdy více", se snažíme tuto skutečnost využít v náš prospěch. Práce v menším třídním kolektivu dává víc možností pro individuální přístup k jednotlivým žákům a je tak možné zohlednit jejich odlišné vzdělávací potřeby. Kromě běžných kmenových tříd máme moderně vybavené odborné učebny pro výuku cizích jazyků, informačních technologií a nově se nám podařilo otevřít učebnu chemie a přírodovědných předmětů. V souladu s naším školním vzdělávacím programem s názvem Škola pro život se snažíme co nejlépe připravit naše žáky na dobré uplatnění se v dalším životě.     

EDOOKIT

Vážení rodiče, se začátkem 2. pololetí školního roku 2022/2023 uvádíme do provozu nový školní informační systém EDOOKIT. 
Prostřednictvím tohoto portálu získáte veškeré informace týkající se školní docházky svých dětí - přehled školních akcí, rozvrhy, informace o prospěchu a chování, přehled absence (s možností omlouvání), domácí úkoly, studijní materiály, možnost komunikace s vyučujícími aj. Součástí tohoto systému je mimo jiné i elektronická žákovská knížka, která nahrazuje klasickou papírovou žákovskou knížku.
Přihlásit se můžete zde:  https://zsnovacerekev.edookit.net/. 

Heslo pro prvotní přihlášení si můžete změnit v nastavení portálu. Pracovat se systémem mohou zájemci také prostřednictvím mobilní aplikace EDOOKIT, návod k instalaci najdete zde
Od 1. února 2023 bude primárním komunikačním kanálem tento školní informační systém.
V zájmu rodičů je chránit si své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí a sdělování informací bude probíhat přes EDOOKIT. Pokud omluvenka, příp. zpráva o přečtení informace přijde z profilu rodiče, budeme ji považovat za platnou.
Je také třeba upozornit, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé, tak i vy rodiče, se budeme se systémem EDOOKIT teprve učit pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Jsme přesvědčeni, že využívání tohoto systému přispěje k snazší komunikaci mezi školou a rodiči.  

Školní rok 2022/2023

Konzultace pro rodiče i žáky možno domluvit osobně, telefonicky nebo emailem. Žáci i rodiče mají právo a možnost si domluvit osobní konzultaci s každým pedagogickým pracovníkem školy. 

Projekty

Zápis k povinné školní docházce

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem.

Zájmové kroužky

Pěvecký sbor

Kroužek vyšívání

Kroužek angličtiny

Sportovní hry

Družina

O družině

Ve školní družině mohou trávit svůj volný čas žáci první až páté třídy v době před začátkem vyučování, o volných hodinách i po vyučování. Čeká tu na ně spousta her, stavebnic, ale i tvoření z různých materiálů. Hodně času trávíme také na hřišti, v tělocvičně nebo v přírodě. Pro své žáky pořádáme také různé víkendové akce, výlety do kina či divadla nebo spaní ve škole. Naše nabídka využití volného času je opravdu pestrá a pobyt v družině stojí opravdu za to. 

Žáci a jejich výrobky.

Ohýnek. 

Na začátku října jsme podnikli výpravu za pokladem. Účastníci museli splnit řadu úkolů, aby se mohli podílet na hledání pokladu. Abychom měli dost sil, opekli jsme si špekáčky na ohni.

Návštěva pelhřimovské knihovny.

Chceš vědět, jak se žilo na hradech, zámcích, v podhradí a v podzámčí? Jak žila šlechta, sloužící i obyčejní lidé? Existují hradní a zámecká strašidla? Odpovědi nalezneš na poutavé přednášce v pelhřimovské knihovně.

Peklo Čertovina, Muzeum loutek.

Blíží se čas, kdy se objevují pekelníci i v našich končinách. Aby se děti přesvědčily, že není každý čert tak zlý a v pekle může být i legrace, vyjeli jsme si do pravé pekelné Čertoviny. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Cestou domů jsme navštívili v Chrudimi Muzeum loutek. Děti poznávaly loutky, které viděly při návštěvách různých loutkových představení. Seznámily se i loutkami z jiných zemí a na interaktivní tabuli je viděly v akci.

Čertovský desetiboj.

Výlet do pekla a za loutkami jsme spojili se spaním ve škole. Někteří jedinci nápor nevydrželi a spaní vzdali. Převážná většina účastníků prokázala odvahu a zúčastnila se ČERTÍHO DESETIBOJE. Plnili opravdu náročné úkoly např. hledání díry do pekla, běhání s kopytem, proměnu v lidskou bytost, odnášení hříšníků do pekla, krmení obra, plnění přání, kování řetězů apod. Výkony byly náležitě oceněny.

Na hřišti.

První sníh.

Vánoční pečení.

Výroba dárků pro důchodce.

Dokumenty

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit