Mateřská škola
Nová Cerekev

O školce

Popis školky

Naše mateřská škola se nachází na Vysočině v obci Nová Cerekev, je vzdálená přibližně 10 km od města Pelhřimov.  Hlavním účelem naší mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání dětem od 2 do 6 let. Mateřská škola má celodenní provoz. 

Mateřská škola je umístěna ve dvoupatrové budově. Vnitřní prostory tvoří dvě třídy, výdejna stravy, zázemí pro zaměstnance, kancelář vedoucí učitelky, dva kabinety a sklad. Třídy jsou vkusně vybavené, mají dostatek denního světla a prostoru. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde je kobercová plocha a prostor se stolečky. Ve všech třídách je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí. 

Součástí každé třídy jsou zrekonstruované umývárny a toalety.

Děti mají zajištěný celodenní pitný režim, jsou připravovány čaje, vitamínové nápoje a k dispozici je v každé třídě výdejník pramenité vody. Stravu dovážíme ze školní jídelny. Přestávky mezi jídly se snažíme dodržovat, ale musíme je přizpůsobovat dovozu jídla, tudíž je pro nás problematické dodržovat časově neomezené, neorganizované a volné podávání svačiny. V době odpočinku třídy slouží jako ložnice, lehátka se na spaní rozkládají a po ukončení odpočinku se uklízejí.

Snažíme se o vytvoření podnětného prostředí, kde by se děti cítily bezpečně a kde pobývají s radostí. Dále se snažíme podporovat přirozený pohyb, upřednostňovat smyslové vnímání jako základ dětského poznávání a vést děti ke vzájemnému respektu, toleranci a harmonickému soužití s ostatními, komunikovat, přemýšlet a samostatně se rozhodovat.

Vzdělávání probíhá dle školního vzdělávacího programu  Na světě je krásně ... , který je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Náš školní vzdělávací program vychází ze zájmu dětí, je postaven na aktivní účast dítěte. Obsah vzdělávacího programu tvoří integrované bloky, které bezprostředně souvisí se životem dětí.

Součástí mateřské školy je zahrada, která je vybavena mobiliářem ke hře a rozvoji fyzické zdatnosti dětí. 

EDOOKIT

Vážení rodiče, začátkem školního roku 2023/2024 zavádíme používání informačního systému Edookit i pro mateřskou školu. Prostřednictvím tohoto portálu získáte veškeré informace týkající činnosti svých dětí. Přehled školních akcí, přehled absence (s možností omlouvání), objednávání a odhlašování jídel, evidence plateb (školkovného, vstupného, příspěvků apod.), úložiště pro případné domácí vzdělávání, možnost snadné komunikace s vyučujícími aj. Na vámi sdělenou emailovou adresu Vám budou v nejbližších dnech zaslány přihlašovací údaje. Rodiče, kteří mají sourozence v základní škole, mají již nyní přístup do Edookitu, ve kterém se zobrazí všechny jejich děti.

Po obdržení přihlašovacích údajů se můžete přihlásit kliknutím na https://zsnovacerekev.edookit.net/  

Na webových stránkách základní školy je záložka Edookit. V ní naleznete návod pro tzv. rodičovský portál. Upozorňujeme, že většina z toho se týká žáků a rodičů základní školy, přesto si toto prostudujte, lépe se v systému zorientujete. Pro Vás bude nyní důležitá část komunikační: HLAVNÍ PANEL, DOCHÁZKA, OBJEDNÁVKY JÍDEL, PLATBY, SCHRÁNKA. Pro rozkoukání se v systému, bude dán časový prostor (měsíc září), ve kterém můžete ještě paralelně omlouvat děti prostřednictvím telefonů, sešitu. Nejpozději od 1. října 2023 bude primárním komunikačním kanálem tento školní informační systém.

V zájmu rodičů je chránit si své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí a sdělování informací bude probíhat přes EDOOKIT a pokud omluvenka, příp. zpráva o přečtení informace přijde z profilu rodiče, budeme ji považovat za platnou.

Je také třeba upozornit, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé mateřské školy, tak rodiče. Všichni se budeme se systémem EDOOKIT teprve učit pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Jsme přesvědčeni, že využívání tohoto systému přispěje k snazší komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči. Omlouvat dítě ve školce časem zvládnete pár kliknutími v telefonu a nebude nutné volat, nebo omlouvat v sešitě. Určitě v tomto systému brzy uvidíte výhody.

Organizace školního roku

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

Zápis se koná v období stanoveném školským zákonem. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy.

Co potřebuje dítě do mateřské školy

zde ke stažení

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit