Základní škola
Nová Cerekev

O škole

Popis školy

Naše základní škola patří mezi školy plně organizované. To znamená, že výuka probíhá na prvním a druhém stupni od 1. do 9. třídy. Kvůli nižšímu počtu žáků máme v každém ročníku pouze jednu třídu. Patříme mezi malé školy, ale podle rčení "málo znamená někdy více", se snažíme tuto skutečnost využít v náš prospěch. Práce v menším třídním kolektivu dává víc možností pro individuální přístup k jednotlivým žákům a je tak možné zohlednit jejich odlišné vzdělávací potřeby. Pro naši práci využíváme novou didaktickou techniku. Kromě běžných kmenových tříd máme moderně vybavené odborné učebny pro výuku cizích jazyků, informačních technologií a nově se nám podařilo otevřít učebnu chemie a přírodovědných předmětů. V souladu s naším školním vzdělávacím programem se snažíme co nejlépe připravit naše žáky na dobré uplatnění se v dalším životě. Jsme škola pro život.    

Projekty

Zápis

Odkaz na přihlášku k řádnému zápisu do 1. třídy. Další formuláře jsou ke stažení v dokumentech školy.

Zájmové kroužky

Zájmový kroužek

Zájmový kroužek

Zájmový kroužek

Zájmový kroužek

Družina

O družině

Ve školní družině mohou trávit svůj volný čas žáci první až páté třídy v době před začátkem vyučování o volných hodinách i po vyučování. Čeká tu na ně spousta her, stavebnic ale i tvoření z různých materiálů. Hodně času trávíme také na hřišti, v tělocvičně nebo v přírodě. Pro své žáky pořádáme také různé víkendové akce, výlety do kina či divadla nebo spaní ve škole. Naše nabídka využití volného času je opravdu pestrá a pobyt v družině stojí opravdu za to. 

Fotogalerie

Přihlášení

Přihláška do družiny formou elektronického formuláře.

Bakaláři

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Bakaláři. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Bakalari