1. do kolonky Publikovat zadat první den platnosti jídelníčku

2. do kolonky DO zadat poslední den platnosti jídelníčku

3. v kolonce Obrázek vybrat soubor s jídelníčkem

4. kliknout na Uložit (nepublikovat)

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit