Jídelna

O jídelně

Popis jídelny

Naší hlavní činností je zajišťovat školní stravování pro žáky a zaměstnance Základní a Mateřské školy Nová Cerekev, Mateřské školy Dubovice a Základní školy Vlásenický dvůr. Denně připravujeme přibližně 70 přesnídávek, 30 svačin a 300 obědů. V rámci doplňkové činnosti připravujeme stravu pro cizí strávníky a soukromé firmy, které si obědy odvážejí v přepravních nádobách, nebo se stravují přímo v jídelně. V roce 2016 prošla naše kuchyně a jídelna modernizací.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy, vyhláškou o závodním stravování a provozním řádem školní jídelny . Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplacenou jistinu. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti - výdej do přinesených nádob.

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a strava bude ve školní jídelně připravena je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti! 

Jídelníček

Ceník

Normativ na potraviny Ostatní náklady Stravné za plnou cenu
Žáci MŠ 6 let přesnídávka 10 Kč - -
Žáci MŠ 6 let oběd 24 Kč - -
Žáci MŠ 6 let svačina 8 Kč - -
Žáci MŠ 7 let přesnídávka 10 Kč - -
Žáci MŠ 7 let oběd 26 Kč - -
Žáci MŠ 7 let svačina 8 Kč - -
Žáci ŹŠ 7-10 let oběd 28 Kč 40 Kč 68 Kč
Žáci ŹŠ 11-14 let oběd 31 Kč 40 Kč 71 Kč
Žáci ŹŠ 15+ let oběd 33 Kč 40 Kč 73 Kč
Zaměstnanci oběd 39 Kč 40 Kč 79 Kč
Cizí strávníci oběd 54 Kč 41 Kč 95 Kč

Zaměstnancům ZŠ a MŠ je poskytován příspěvek z FKSP 10 Kč na jeden odebraný oběd.
Žáci a zaměstnanci si mohou po dobu nepřítomnosti ve škole odebírat obědy za plnou cenu (věcná + mzdová režie).

Seznam alergenů

zde

Provozní řád

Bakaláři

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Bakaláři. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Bakalari