Jídelna

O jídelně

Popis jídelny

Naší hlavní činností je zajišťovat školní stravování pro žáky a zaměstnance Základní a Mateřské školy Nová Cerekev, Mateřské školy Dubovice a Základní školy Vlásenický dvůr. Denně připravujeme přibližně 70 přesnídávek, 30 svačin a 300 obědů. V rámci doplňkové činnosti připravujeme stravu pro cizí strávníky a soukromé firmy, které si obědy odvážejí v přepravních nádobách, nebo se stravují přímo v jídelně. V roce 2016 prošla naše kuchyně a jídelna modernizací.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy, vyhláškou o závodním stravování a provozním řádem školní jídelny . Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má předem zaplacenou jistinu. Dítě má nárok na dotovaný oběd, pouze je-li přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a první den neplánované nepřítomnosti - výdej do přinesených nádob.

V případě, že nebude strava na další dny řádně odhlášena a strava bude ve školní jídelně připravena je zákonný zástupce povinen uhradit stravu za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti! 

Bankovní účet pro platby stravného:

78 - 74990297 / 0100

Jídelníček

Ceník produktů pro období 

od 1. 4. 2023

Normativ na potraviny Ostatní náklady Stravné za plnou cenu
Žáci MŠ 3-6 let přesnídávka 13 Kč - -
Žáci MŠ 3-6 let oběd 28 Kč - -
Žáci MŠ 3-6 let svačina 10 Kč - -
Žáci MŠ 7 let přesnídávka 14 Kč - -
Žáci MŠ 7 let oběd 30 Kč - -
Žáci MŠ 7 let svačina 10 Kč - -
Žáci ZŠ 7-10 let oběd 31 Kč 41 Kč 72 Kč
Žáci ZŠ 11-14 let oběd 34 Kč 41 Kč 75 Kč
Žáci ZŠ 15+ let oběd 36 Kč 41 Kč 77 Kč
Zaměstnanci oběd 42 Kč 41 Kč 83 Kč
Cizí strávníci oběd 63 Kč 42 Kč 105 Kč

Žáci a zaměstnanci si mohou po dobu nepřítomnosti ve škole odebírat obědy za plnou cenu tj včetně ostatních nákladů. 

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit