Úplata za ŠD pro školní rok 2024/2025.

19. 6. 2024

Vážení rodiče,

na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje  od 1. 9. 2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel školy.

U zájmového vzdělávání ve školních družinách může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 4 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Od 1. 9. 2024 je výše měsíční úplaty v naší ŠD stanovena na 300 Kč. Pro žáky, kteří navštěvují ŠD pouze ráno nebo o polední přestávce, činí měsíční výše úplaty 150 Kč.

Nově s účinností k 1.1.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit