Úplata za předškolní vzdělávání v roce 2024/2025

19. 6. 2024

Vážení rodiče,

na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje  od 1. 9. 2024 výši úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatel školy. U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Pro školní rok 2024/2025 je stanovena výše měsíční úplaty v naší MŠ na 650 Kč.

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. O snížení úplaty nebo osvobození od úplaty nadále rozhoduje ředitel školy.

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit