Návštěva knihovny

14. 2. 2023

V úterý 14. února navštívila 5. třída Městskou knihovnu v Pelhřimově. Tam na žáky čekalo listování knihou „To kvůli mně“ o chlapci, kterému se náhle rozpadl jeho bezpečný svět. Knihu napsala M. Drijverová, která přibližuje témata vhodná k zamyšlení nad tím, co všechno se nám v životě může přihodit a jaké máme v daných situacích možnosti. Nejdůležitější je vědět, že i malá pomoc je důležitá… Žáci paní knihovnici naslouchali, spolupracovali a poté si s ní o všem popovídali. Na závěr pro ně byla připravena aktivita na vzájemné poznávání v kolektivu, v níž si mohli vyzkoušet, jak dobře se znají navzájem.

Edookit

Kompletní komunikace se školou probíhá na portálu Edookit. Naleznete zde vše potřebné od všech informací o výuce až po plánované akce.

Edookit